Inter-Parliamentary Union w Genewie

Uczestniczę w  148. Zgromadzeniu Inter-Parliamentary Union. Pracujemy w komisjach i na sesji plenarnej. Kontynuujemy prace m.in.  nad rezolucją w sprawie partnerstwa na rzecz działań w dziedzinie klimatu, w których uczestniczę  wraz z Stanisławem Gawłowskim. Spotkaliśmy się również z delegacją brytyjską – rozmawialiśmy o kwestiach bezpieczeństwa w Europie wobec zagrożeń, jakie niesie wojna w Ukrainie i sytuacja w strefie Gazy.

Scroll to Top
Skip to content