Bezpieczeństwo przede wszystkim

Podczas kolejnego Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego, rozmawialiśmy o stanie bezpieczeństwa w województwie łódzkim a także zakończeniu  prac remontowych w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi. Zapoznaliśmy się także z ogólną informacją o warunkach pełnienia służby przez policjantów oraz planowanych zakupach sprzętu.

Scroll to Top
Skip to content