Pierwsze komisje w nowym roku

Pracuję w trzech komisjach, jedną z nich jest Komisja Finansów Publicznych. Podczas pierwszego spotkania w nowym roku rozpatrywaliśmy następujące projekty budżetu na 2024 r. : Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Krajowego Biura Wyborczego. Rozpatrywaliśmy także opinie komisji sejmowych: Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Obrony Narodowej, Komisji do Spraw Służb Specjalnych, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Gospodarki i Rozwoju, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji Zdrowia.

Scroll to Top
Skip to content