Oświadczenie poselskie

Na wniosek pracowników Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego złożyłam w Sejmie oświadczenie poselskie. Problem dotyczy nie tylko Łodzi ale wszystkich Instytutów w Polsce, co już zgłaszał w wystąpieniu poseł Bartosz Zawieja. Ostatnie zmiany i sposób zarządzania Instytutami wskazują na chęć zniszczenia Dorobku Naukowego Polskich Instytutów, ich doświadczenia w wielu obszarach badawczych i wdrożeniowych. Dodatkowo przez połączenie Instytutów w jeden twór następuje utrata wypracowanych przez lata marek własnych. Złożę w tej sprawie również interpelację. To było moje pierwsze oświadczenie poselskie, ale zapewniam Was, że będzie ich o wiele więcej! Jestem dla Was i możecie na mnie liczyć!

Scroll to Top
Skip to content